ⓘ ನುರಾಣಿ

                                     

ⓘ ನುರಾಣಿ

{{#if:|

ನುರಾನಿ ಭಾರತದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮವು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸಾವದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಐದು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು - ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪಂಡಿತರು, ವೈದ್ಯರು, ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಕ್ಸ್ - ಉತ್ತರ ಆರ್ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ನುರಾನಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗ್ರಹಾರಂ ದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮಿಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಂದರು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ತಮಿಳು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶವು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.