ⓘ ಮೇರಿ ಆನ್ನೆ ಅಟ್ವುಡ್

                                     

ⓘ ಮೇರಿ ಆನ್ನೆ ಅಟ್ವುಡ್

ಮೇರಿ ಅನ್ನಿ ಅಟ್ವುಡ್, ಹೆಮೆಮೆಟಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಸವಿದ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಡೈಪೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಆದರೆ ಗಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಹ್ಯಾಂಪ್ಷೈರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಆಕೆಯ ತಂದೆ, ಥಾಮಸ್ ಸೌತ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಕೆ ತನ್ನ ಯೌವನದಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಮೇರಿ ಅನ್ನಿ 1859 ರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಆಲ್ಬಾನ್ ಥಾಮಸ್ ಅಟ್ವುಡ್ರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಥರ್ಕ್ಸ್ ಸಮೀಪದ ತನ್ನ ಪ್ಯಾರಿಷ್ಗೆ ತೆರಳಿದಳು, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆಕೆಯ ಉಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಭಾವೀ ಥಿಯೊಸೊಫಿಸಿಸ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 1910 ರಲ್ಲಿ ಸಾವಿನವರೆಗೂ ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಅವರ ಅಂತಿಮ ಪದಗಳು, "ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುತ್ವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ."ಅವರು ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲೀಕ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಳಿದ್ದಾರೆ.

                                     

1. ಕೃತಿಗಳು

thumb| ಮೇರಿ ಆನ್ನೆ ಅಟ್ವುಡ್ ಮೇರಿ ಅನ್ನಿಯವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಥಾಮಸ್ ಸೌತ್ನ ಅನಗ್ರಾಮ್ ಕೃತಿಯಂತೆ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಾನವೀಯತೆ 1846 ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಮೇರಿ ಅನ್ನಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೆರ್ಮೆಟಿಕ್ ಮಿಸ್ಟರಿ 1850 ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚಿತವಾದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬರೆದರು ಮತ್ತು ಅದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದೀರ್ಘವಾದ ಕವಿತೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬರೆದರು. 1850 ರಲ್ಲಿ ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಥಾಮಸ್ ಸೌತ್ ಪಾವತಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಓದದೆ, ತನ್ನ ಮಗಳ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮೇರಿ ಅನ್ನಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಹೆಮೆಟಿಕ್ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕವಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಕವಿತೆಯ ಅಪೂರ್ಣ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದನು. ಪುಸ್ತಕದ ಕೆಲವೇ ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಮಿಸ್ ಅಟ್ವುಡ್ ಎ ಸೂಚಿತವಾದ ವಿಚಾರಣೆ ನಂತರ ಏನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಟರ್ ಲೆಸ್ಲೀ ವಿಲ್ಮ್ಷರ್ಸ್ಟ್ 1918 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮರುಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಕೆಯ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರಿದರು. ಹೇಗಾದರೂ, ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರೌನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಆರ್ಕೈವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 700 ರ ಮಿಸ್ ಎಟ್ವುಡ್ನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

                                     

2. ಪ್ರಭಾವ

1918 ರಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಅನ್ನಿಯವರ ವಿವಾಹಿತ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಟೇಬಲ್ ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಾಬಿಲಿಯಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಅನುಬಂಧದೊಂದಿಗೆ, ಮತ್ತು ವಾಲ್ಟರ್ ಲೆಸ್ಲೀ ವಿಲ್ಮ್ಷರ್ಸ್ಟ್ರವರ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮನ್ 2001 ಆಧುನಿಕ ಯುರೋಪ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಸವಿದ್ಯೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿತವಾದ ವಿಚಾರಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

                                     

3. ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ: ಆಲ್ಕೆಮಿ ಇನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರಹಗಾರ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಥಾಮಸ್ ಸೌತ್ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಅನ್ನಿ ಅಟ್ವುಡ್ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ದಿ ಚೈಮಿಕ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ 1989 ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಿದರು.