ⓘ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೊಪಿ

                                     

ⓘ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೊಪಿ

ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಯು ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಂ‌ನ ಕಂಪಿಸುವ, ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಡಿಮೆ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೋಡ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್‌ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಮಾನೊಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ನ ರಾಮನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲ ಲೇಸರ್, ನಿಯರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯಲೆಟ್ ರೇಂಜ್. ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ‌ನಲ್ಲಿನ ಫೋನೋನ್‌ಗಳ ಅಥವಾ ಇತರ ಉದ್ರೇಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲೇಸರ್ ಪೋಟೋನ್‌ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿನ ಫೋನೋನ್ ಮೋಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ಪ್ರಾರೆಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯು ಇದೇರೀತಿಯ, ಆದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ, ಮಾದರಿಯನ್ನು ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಸೂರಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೊನೊಕ್ರೊಮೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೈಲೆ ಸ್ಕೇಟೆರಿಂಗ್‌ಗಳಿಂದ, ಲೇಸರ್ ಲೈನ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ವೇವ್ ಲೆಂತ್‌ಗಳು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಉಳಿದ ಸಂಗ್ರಹ ಗೊಂಡ ಬೆಳಕು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಚದುರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ರಾಮನ್ ಸ್ಕೇಟರಿಂಗ್ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲ,ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯ ಅತೀ ಮುಖ್ಯ ಅಡಚಣೆಯೆಂದರೆ ದುರ್ಬಲವಾದ ಇನೆಲಾಸ್ಟಿಕಲೀ ಸ್ಕೇಟರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚಂಡ ರೈಲೆ ಸ್ಕೇಟರ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಲೇಸರ್ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್‌ಗಳು ಹೋಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಪವರ್ತ್ಯ ಚದುರುವಿಕೆಯ ಅಂತಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದವು. ಹಿಂದೆ, ಫೋಟೊಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್‌ಗಳು ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ರಾಮನ್ ಸೆಟಪ್‌ಗಳ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಏನಾದರೂ, ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ವ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಲೇಸರ್ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ನೊಚ್ಚ್ ಅಥವಾ ತುದಿ ಸೋಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫ್ ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಸಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಸ್ಸಿವ್ AT, ಕ್ಜೆರ್ನಿ-ಟುರ್ನೆರ್ CT ಮೊನೊಕ್ರೊಮೇಟರ್) ಅಥವಾ FT ಫೌರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಆದಾರಿತ, ಮತ್ತು CCD ಡಿಟೆಕ್ಟರುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಸರ್ಫೇಸ್-ಎನಾನ್ಸ್ಡ್ ರಾಮನ್,ಟಿಪ್-ಎನಾನ್ಸ್ಡ್ ರಾಮನ್, ಪೊಲಾರೈಸ್ಡ್ ರಾಮನ್, ಸ್ಟಿಮುಲೇಟೆಡ್ ರಾಮನ್ ಸ್ಟಿಮುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಶನ್‌ಗೆ ಸಮಾನವಾದುದು,ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಶನ್ ರಾಮನ್, ಸ್ಪೇಶಿಯಲಿ-ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ರಾಮನ್, ಮತ್ತು ಹೈಪೆರ್ ರಾಮನ್ ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯ, ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ.

                                     

1. ಮೂಲಭೂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಬೆಳಕು ಅಣುಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೋಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಣುಗಳ ಬಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾದ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ, ಪೊಟೋನ್‌ಗಳು ಅಣುಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಉದ್ರೇಕಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಅಣುಗಳು ಬಲಗುಂದುತ್ತವೊ ಆಗ ಇದು ಪೊಟೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಬಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬೇರೆ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಅಥವಾ ಕಂಪಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಎಮಿಟೆಡ್ ಫೊಟೋನ್‌ಗಳ ಪ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಉದ್ರೇಕಿತ ವೇವ್ ಲೆಂತ್‌ಗಳಿಂದ ದೂರ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಣುಗಳ ಅಂತಿಮ ಕಂಪಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಆರಂಭದ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹೊರಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಫೊಟೋನ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಸಿಸ್ಟಂನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಮತೋಲನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಷಿಪ್ಟ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅಂತಿಮ ಕಂಪಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಆರಂಭದ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹೊರಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಫೊಟೋನ್‌ಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾಂಟಿ-ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಷಿಪ್ಟ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.ರಾಮನ್ ಸ್ಕೇಟರಿಂಗ್ ಇನ್ನೆಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕೇಟರಿಂಗ್‌ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತಿಸುವಾಗ ಫೊಟೋನ್‌ಗಳ ಮತ್ತು ಅಣುಗಳ ನಡುನಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವರ್ಗಾವಣೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ಕಂಪಿಸುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ -ಅಣುಗಳ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು - ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೋಡದ ಅನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಣುಗಳಿಗೆ ರಾಮನ್ ಎಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಧೃವೀಕರಣವಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪ್ರಮಾಣವು ರಾಮನ್ ಸ್ಕೇಟರಿಂಗ್‌ನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಹೊಂದುವ ಮತ್ತು ಕಂಪಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಿರ್ಧಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

                                     

2. ಇತಿಹಾಸ

ಬೆಳಕಿನ ಇನ್ನೆಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕೇಟರಿಂಗನ್ನು ಅಡೊಲ್ಪ್ ಸ್ಮೆಕಲ್‌ರವರಿಂದ 1923 ರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, 1928ರವರೆಗು ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿಡುವ ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ, ನೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಪೆಕ್ಟನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ C. V.ರಾಮನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಎಪೆಕ್ಟ್ ನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ,1928, K. S. ಕೃಷ್ಣನ್‌ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಗ್ರಿಜೊರಿ ಲಾಂಡ್ಸ್ಬೆರ್ಗ್‌ರಿಂದ ಮತ್ತು ಲಿಯೊನಿದ್ ಮಂಡೆಲ್ಸಮ್. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಕಿರಿದಾದ ಪಟ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಫೋಟೊಗ್ರಾಪಿಕ್ ಸೋಸಿಕೆಯನ್ನು ಮೊನೊಕ್ರೊಮಾಟಿಕ್ ಬೆಳಕನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು "ವೋರೆಯಾಗಿಟ್ಟ" ಸೋಸಿಕೆಯನ್ನು ಮೊನೊಕ್ರೊಮಾಟಿಕ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಶಿದ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ರಾಮನ್ ರವರು 1930 ರಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ಧರು. ವ್ಯತ್ಯಾಸವೊಂದಿದ ಪ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಬೆಳಕು "ವೋರೆಯಾಗಿಟ್ಟ" ಸೋಸಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿದೆ ಯೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ಧರು.

ರಾಮನ್ ಎಪೆಕ್ಟ್‌ನ ಕ್ರಮವಾದ ಮೂಲಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರವು 1930 ಮತ್ತು 1934ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಕೊಸ್ಲೊವೊಕ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾಕ್ಜೆಕ್ ಇವರಿಂದ ಪ್ರಗತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಫೋಟೊಗ್ರಾಪಿಕ್ ಪತ್ತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೊಫೋಟೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪತ್ತೆಯಿಂದ ಬುಧಗ್ರಹದ ವೃತ್ತಖಂಡವು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

                                     

3. ಉಪಯೋಗಗಳು

ಕಂಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಣುಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೊಪಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಣುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾದಂತಹ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,ಇನ್ಪ್ರಾರೆಡ್ ಮತ್ತು ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಉಪಯೊಗಿಸಿ,SiO, Si 2 O 2, ಮತ್ತು Si 3 O 3 ಗಳ ಕಂಪಿಸುವ ಪ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದಮೆಲೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಯುವ ಅಣುಗಳ ಬೆರಳಚ್ಚು ವಲಯವು ತರಂಗಸಂಖ್ಯೆ ಶ್ರೇಣಿ 500–2000 cm −1 ನಲ್ಲಿದೆ. ತಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೊಗಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯೆಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಾಂಡಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಉಪಯೊಗಿಸಿದ್ದು, ಉ.ದಾ. ಪದರು ಕಿಣ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗ.

ರಾಮನ್ ಅನಿಲದ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇದನಾರೋಧಕ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಅನಿಲ ಬೆರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಲು ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತರೆ.

ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೊಂಟನೀಯಸ್ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೊಪಿಯನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ, ಸಲಕರಣೆಗಳ ಗುಣವಿವರಿಸಲು, ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು, ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೊಗ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ವೋರಿಯಂಟೇಷನ್‌ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿ ಅಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ, ಘನ ವಸ್ತು ವಿಶೇಷಗುಣದ ಫೊನೋನ್ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಗಮಾಡುವವರು ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಇತರ ಘನ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಉದ್ರೇಕಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನ್‌ಗಳು, ಮಾಗ್ನೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹಕ ಅಂತರದ ಉದ್ರೇಕಗಳು. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ರಾಮನ್ ಸೂಚನೆಯು ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ತರಲಿಸಿದ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರಲಿಸಿದ ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊನೋನ್ ಮೋಡಿನ ಸಂತತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀದುತ್ತದೆ.

ಅನಿಸೊಟ್ರೊಪಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗಳಿಂದ ರಾಮನ್ ಸ್ಕೇಟರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಫಟಿಕದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಗುಂಪಿನ ಬಿಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ಫಟಿಕ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಬೆಳಕಿನ ಧ್ರುವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಮನ್ ಸ್ಕೇಟರ್ಡ್ ಲೈಟನ್ನು, ಸ್ಫಟಿಕದ ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಅರ್ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದಂತಹ, ರಾಮನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪೈಭೆರ್ ಗಳು ಕಂಪಿಸುವ ಮೊಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಇದು ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ರಾಮನ್ ಪ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೊಲಿಪ್ರೊಪಿಲೈನ್ ಫೈಬರ್‌ಗಳು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂಗಾಲದ ನ್ಯಾನೊಟುಬ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ, ತ್ರಿಜ್ಯಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಣಗಳ ಶ್ವಾಸ ಪದ್ಧತಿ. ನ್ಯಾನೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ನ್ಯಾನೊವೈಯರ್‌ಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ರಾಮನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಕೃತಕ ಔಷಧಿಗಳ ಒಳಗಿನ ಕಟ್ಟ ತೆರಿಯದೆ ಅವುಗಳ ಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಜೈವ ಟಿಸ್ಸುಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಲ್ಲದ ನಿಗಾ ಹೊಂದಲು, ಮೇಲ್ಮೈನ ಪದರಗಳಿಗೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರಾಮನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ, ಸ್ಪೇಶಿಯಲಿ-ಆಪ್ ಸೆಟ್ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು SORS ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೋಪಿಯನ್ನು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಾದಂತಹ ಕೆಲ್ಸ್‌ರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ತರದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಕಾಪಾಡುವ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ವಿಮಾನಾಶ್ರಯದ ಭದ್ರತೆಯುಕ್ತ ಸಿಡಿಮದ್ಧನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡುವ ಸಾಧಕವನ್ನಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು.                                     

4. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ

ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚದುರುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾದರಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ವ್ಯಾಸ < 1 µm; ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಳಿಗಳಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ವಿಮರ್ಶೆಯ ನಡುವೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ,ಖನಿಜಗಳು, ಪದಾರ್ಥಗಳಾದಂತಹ ಪೊಲಿಮೆರ್ ಗಳ ಮತ್ತು ಸಿರಾಮಿಕ್‌ಗಳ, ಅಣುಕೋಶಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಿನ್‌ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯು ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದು. ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟೋಸ್ಕೋಪ್ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ರೇಗಿಸುವ ಲೇಸರ್, ಮೊನೋಕ್ರೊಮೇಟರ್, ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್-ಕಪಲ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ CCD, ಅಥವಾ ಪೋಟೋಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಟ್ಯೂಬ್ PMT) ಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವು. FT-ರಾಮನ್ ನ್ನು ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸರಳ ಕಲ್ಪನೆ ಯಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ತರಂಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ರಾಮನ್ ಷಿಪ್ಟ್ಸ್ಮೇಲೆ ಚದುರುವಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲೋಕನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲಿನ ಅಣುಕೋಶದ ಒಳಗಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ತರಂಗಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷಗುಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅವಲೋಕನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹೈಪರ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಲ್ಫನೆ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಲ್ಪನೆ. ನಂತರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬೇರೆಬೇರೆ ಸಾಧಕಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅಣುಕೋಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹೈಪರ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರತೀಕವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಟೀನ್‌ಗಳ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳ, ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಂಡ ಸಂಕೇತ- ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ನೀರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ಬಫರ್‌ಗಳು ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ರಾಮನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕತೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾನ್ಪೋಕಲ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕತೆಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪೇಶಿಯಲ್ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 100 µm ಸೂಜಿರಂದ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೆಲಿಯಮ್-ನಿಯೊನ್ ಲೇಸರ್‌ ನಿಂದ 632.8 nm ರೇಖೆಯುಳ್ಳ ಕಾನ್ಪೋಕಲ್ ರಾಮನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ,ಪಾರ್ಶ್ವದ ಮತ್ತು ಆಳ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 250 nm ಮತ್ತು 1.7 µm ಆಗಿದ್ದವು. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಬಾಹ್ಯ ಮಸೂರಗಳು ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೈಕ್ರೊಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸುವುದರ ಪರಿಣಾಮ, ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಟಾನ್‌ಗಳ ಪ್ರವಾಹವು ರಾಮನ್ ಸೆಟ್ಟಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಧಿಸಿದ ಪ್ಲೊರೆಸ್ಕೆನ್ಸ್ ಕ್ವೆನ್ಚಿಂಗ್‌ನ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಹೊಂದಿದೆ. ಏನೇಯಾಗಲಿ, ಅಧಿಕ ಪೊಟಾನ್ ಪ್ರವಾಹವು ಸಹ ಅವನತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥದ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

ವಿವೊ ದಲ್ಲಿ ಸಮಯ- ಮತ್ತು ಜಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಾಮನ್ ಮೈಕ್ರೊಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೊಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಳಿಯಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ನೀರಿನ, ಮಾಧ್ಯಮದ, ಮತ್ತು ಬಫರ್‌ಗಳ ಪ್ಲೊರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು, ಅಣುಕೋಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವಯುವಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿವೊ ದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಜಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೊಸ್ಕೋಪಿಯು ಸೂಕ್ತವಾದುದು.

ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಮನ್ ಮೈಕ್ರೊಸ್ಕೋಪಿಯು ನಿಯರ್ -ಇನ್ಪ್ರಾರೆಡ್ NIR ಲೇಸರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 785 nm ಡಯೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 1064 nm Nd:YAG ಗಳು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಮಾದರಿಗಳು ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, NIR ರಾಮನ್‌ನ ತೀವ್ರತೆಯು ಕಡಿಮೆ ರಾಮನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯಕ್ತ ω 4, ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯಹೊಂದಿವೆ. ಇತ್ತಿಚೆಗೆ, ಅದರ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡಿಟೆಕ್ಟರುಗಳು ಅಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ರಾಮನ್ ಮೈಕ್ರೊಸ್ಕೊಪಿಯ ನಿರ್ಜೀವ ಮಾದರಿಗಳಾದಂತಹ ಬಂಡೆಗಳು, ಸಿರಾಮಿಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲಿಮರ್‌‌ಗಳು ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉದ್ರೇಕ ವೇವ್ ಲೆಂತ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

                                     

5. ಧ್ರುವೀಕರಿಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ರಾಮನ್ ಸ್ಕೆಟರ್ಡ್ ಲೈಟ್‌ನ ಧ್ರುವೀಕರಣವು ಕೂಡಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಸಮತಲ ಧ್ರುವೀಕರಿಸಿದ ಲೇಸರ್ ಉದ್ರೇಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಕರಿಸುವ ವಿಶ್ಲೇಷತೆಯನ್ನು ಉಪಯೊಗಿಸಿ ಅಳತೆಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸೆಟ್‌ನ ಉದ್ರೇಕ ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಎರಡುರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಡಿಪೊಲರೈಜೇಷನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ತಂತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವು ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನುಗುಣವಾದ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿನ ಗುಂಪಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸಮರೂಪತೆ, ರಾಮನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಖರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಯುಪಯುಕ್ತ.

ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಮಾಹಿತಿಯು ಪರಮಾಣುಗಳ ವಿಕಾಸನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಂಪಿಸುವ ಸಮರುಪತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅಣುಗಳ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಮಹತ್ತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಂತಟಿಕ್ ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಹುರೂಪ ವಿಶ್ಲೇಷನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಜಾಲಾಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ, ದ್ರವರೂಪದ ಸ್ಫಟಿಕಗಳಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಪೊಲಿಮರ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡಪರಮಾಣುಗಳ ವಿಕಸನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

                                     

6. ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು

ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೊಸ್ಕೊಪಿಯ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ವಿಕಸಿಸಿವೆ. ಸ್ಪೇಶಿಯಲ್ ರೆಸುಲುಷನ್ ರಾಮನ್ ಮೈಕ್ರೊಸ್ಕೊಪಿ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು, ಅಥವಾ ಸ್ಪಸ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ರೆಸೊನನ್ಸ್ ರಾಮನ್, ಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವುದೇ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಉ.ದಾ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಎನಾನ್ಸ್‌ಡ್ ರಾಮನ್,

 • ಹೈಪೆರ್ ರಾಮನ್ - ಕಂಪಿಸುವ ಮೋಡ್‌ಗಳು ಸಮರಸವಾದ ಎರಡನೇ ಉತ್ತೇಜಿತ ಕಿರಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತಿಸಿದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ರೇಖೆಗೆ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಸೈಲೆಂಟ್" ಕಂಪಿಸುವ ಮೋಡ್‌ಗಳ ವೀಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಗಾಗ್ಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು SERS-ಮಾದರಿಯ ವರ್ಧಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೊಪಿ - ಇದನ್ನು ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾದ ಅಣುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೊಪಿ.
 • ಸ್ಪೇಶಿಯಲಿ ಆಪ್‌ಸೆಟ್ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೊಪಿ SORS - ಉದ್ರೇಕ ಲೇಸರ್ ಬಿಂದುವಿನ ಪಕ್ಕದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಮನ್ ಸ್ಕೇಟರ್, ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರದಿಂದ ಟ್ರಡಿಷನಲ್ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಸ್ಕೊಪಿಯಿಂದಲು ಕಡಿಮೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರಾಮನ್ - ಇದು ಪುಡಿಗಳು, ಬೀಜಕೋಶಗಳು, ಜೀವಂತ ಟಿಸ್ಸುಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳಂತಹ ಕದಡಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಮಹತ್ತರದ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 1960ರ ನಂತರದಲಿ ಇದರ ಶೋಧನೆಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಔಷಧ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಶೋಧನಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 2006 ರಲ್ಲಿ ಪುನ್ಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ವೈಧ್ಯಕೀಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ.
 • ಸ್ಟಿಮುಲೇಟೆಡ್ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಸ್ಕೊಪಿ - ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ರಾಮನ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದಾಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕಣದ ಪ್ರತಿಕಂಪನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯು ಅನುಗುಣವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳ ನುಡಿತಗಳು ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಅಥವಾ ಲಂಬವಾದ ಧ್ರುವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯಯನ್ನು ಮೂಲಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸಂಚಾರಕಂಪನೆಯುಳ್ಳ ಉದ್ರೇಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಮಾಡುವ, ಒಂದು ಸ್ಪಟಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಿಕೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ನಂತರ ಆದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿದ, ಎರಡು ಪೊಟಾನ್ UV ವಿದ್ಯುತ್‌ಕಣ ವಾಗುವಿಕೆಯು, ಅನಿಲದ ಆಂತರಿಕ ಪರಮಾಣುಗಳ ಗುಂಪಿನ ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ ಪರಮಾಣುಗಳ ಗುಂಪಿನ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್‌ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣುಗಳ ಗೊಂಚಲುಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ,ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಪರಮಾಣುಗಳ ಗುಚ್ಚ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪರಮಾಣುಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರ.
 • ಟಿಪ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್‌ಡ್ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೊಪಿ TERS - ಇದರ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಣುಗಳ ರಾಮನ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಇದು ಲೋಹದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ-/ಚಿನ್ನ-ಲೇಪಿತ AFM ಅಥವಾ STM ತುದಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಟಿಯಲ್ ರೆಸೊಲುಷನ್ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ತುದಿಯ ಶಿಖರದ 20-30 nm ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. TERSಯು ಒಂಟಿ ಅಣುವಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
 • ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೀಜೆರ್ಸ್ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೊಪಿ OTRS - ಇದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಣಗಳ, ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೀಜೆರ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂಟಿ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತರೆ.
 • ಸರ್ಪೇಸ್ ಎನ್ಹೇನ್ಸ್ಡ್ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೊಪಿ SERS - ಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಅಂಟು ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲ್ಮೈನ ಪ್ಲಾಸ್ಮೊನ್‌ಗಳು ಲೇಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ವೃದ್ಧಿಯಾದ ವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಲೋಹವನ್ನು ಸುತ್ತುಮುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ರಾಮನ್ ಉಲ್ಬಣಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಂದಾಗ, ಅಳತೆಮಾಡುವ ಸಿಗ್ನಲುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು 10 11 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಪ್ಲೆಯಿಸ್ಚ್‌ಮನ್‌ ಇವರಿಂದ ಗಮನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಾದರೂ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವ ವಿವರಣೆಯು 1977 ರಲ್ಲಿ ವನ್ ದುಯ್ನೆ ಅವರಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
 • ರಾಮನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ROA - ಬಲಬಾಗದಲ್ಲಿ- ಚಿರಲ್ ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ಎಡಬಾಗದಲ್ಲಿ- ಸುತ್ತೋಲೆಯಾಗಿ ಧ್ರುವೀಕರಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯ ಬೆಳಕು ಗಳಿಂದ, ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ, ಸುತ್ತೋಲೆಯಾಗಿ ಧ್ರುವೀಕರಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗವನ್ನು ಚದುರಿದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ರಾಮನ್ ಸ್ಕೇಟರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ, ಮುಕಾಂತರ ಕಂಪಿಸುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಸರ್ಪೇಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್‌ಡ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೊಪಿSERRS - ಇದು SERS ಮತ್ತು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೊಪಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ರಿಯೆ,ಇದು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಾಮಿಪ್ಯವನ್ನು ರಾಮನ್ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಮತ್ತು ಸರಿಹೊಂದಿದ ಉದ್ರೇಕಿತ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಣುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ,
 • ಕೊಹೆರೆಂಟ್ ಆಂಟಿ-ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೊಪಿ CARS - ಪ್ರತಿಕಂಪನದಿಂದ ವರ್ಧಿಸಬಹುದಂತಹ ಕೊಹೆರೆಂಟ್ ಆಂಟಿ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲು, ಎರಡು ಲೇಸರ್ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೊಪಿ - ಉದ್ರೇಕಿತ ವೇವ್ ಲೆಂತ್‌ಗಳು ಅಣುಗಳ ಅಥವಾ ಸ್ಫಟಿಕಗಳ ವಿದ್ಯುತ್‌ಕಣಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಕೆಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ರೇಕಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ಕಣಗಳ ಚಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪಿಸುವ ಮೋಡ್‌ಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. "ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್" ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬ್ಯಾಂಡುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದಾದ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಗಳಂತಹ ವಿಶಾಲ ಅಣುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ.T ಸಾದಾರಣ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅವಲೋಕಿತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಡಿಸಲು ಸಹ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ.


                                     

7. ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

 • Chemical Imaging Without Dyeing, witec.de
 • Raman Application examples, horiba.com
 • An introduction to Raman spectroscopy, horiba.com
 • Raman Spectroscopy Tutorial -ರೆಸೋನೆನ್ಸ್-ಎನ್ಹಾನ್ಸ್‌ಡ್ ರಾಮನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್-ಎನ್ಹಾನ್ಸ್‌ಡ್ ರಾಮನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೊಪಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ. 161.25.205.25
 • Raman Spectroscopy Applications, renishaw.com
 • DoITPoMS Teaching and Learning Package - Raman Spectroscopy - ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಪದವಿಪೂರ್ವ ದರ್ಜೆಗಾಗಿ. doitpoms.ac.uk
 • A introduction on Raman Scattering, d3technologies.co.uk
 • The Science Show, ABC Radio National -2009 ಮಾರ್ಸ್ ಮಿಷನ್‌ಗಾಗಿ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ತಯಾರಿಸಲು NASAದಿಂದ ಹಣಪಡೆದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ: ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫೋನ್ ಸೈಜ್ ಡಿವೈಸ್, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ
 • Romanian Database of Raman Spectroscopy - ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಿನರಲ್‌ನ ಜಾತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ರಚನೆ, ಮಾದರಿ ಇಮೇಜ್, ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು, ಮೂಲ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ರಾಮನ್ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ರೆಪರೆನ್ಸ್‌ಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟೆಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಮಾದರಿ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ; ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು, ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. rdrs.uaic.ro