ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 80

ಗೂವನ್

ಕೋಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೋಲುವ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ. ಗ್ಯಾಲಿಫಾರ್ಮೀಸ್ ಗಣಕ್ಕೂ ಕ್ರ್ಯಾಸಿಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿಯೂ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 3/4 ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮಧ್ಯಮಗಾತ್ರದ ಹಕ್ಕ ...

ಗೋಲಿಹೇನು

ಕ್ರಸ್ಟೇಸಿಯ ವರ್ಗದ ಐಸಾಪೊಡ ಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ನೆಲವಾಸಿ ಪ್ರಾಣಿ. ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಗುಂಡಗೆ ಗೋಲಿಯಂತೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಆರ್ಮಡಿಲಿಡಿಯಂ ವಲ್ಗೇರ್ ಇದರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಾಮ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವುಡ್ ಲೌಸ್, ಪಿಲ್ಬಗ್ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಇದ ...

ಕಾಂತ ಪ್ರವರ್ಧಕ

ಕಾಂತ ಪ್ರವರ್ಧಕ ಪರ್ಯಾಪ್ತಶೀಲ ಸ್ಯಾಚುರೇಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಂಡಲ ಧಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರ್ಯೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೆಯರ್. ಚಿತ್ರ 1 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಂ ಒಂದು ಕಾಂ ...

ಅರಾಟಸ್

ಅರಾಟಸ್: ಪ್ರ.ಶ.ಪೂ. 315-245. ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ಕವಿ. ಜನನ ಸಿಸಿಲಿಯ ಸೋಲಿಯಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯ ದೊರೆ ಆಂಟಿಗೋನ ಗಾನಟಾಸ್ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ. ಈತ ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಫೆನೋಮೆನ ಎಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪದ್ಯವನ್ನು ಸಿಸಿರೊ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರಾಟಸ್ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಲವಾದ.

ಅರ್ಚಶಿಷ್ಟ ಘೋಷಣೆ

ಅರ್ಚಶಿಷ್ಟ ಘೋಷಣೆ.: ಯೋಸು ಬೋಧಿಸಿದ ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮದಂತೆ ನಡೆದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧುತ್ವಗಿಳಿಸಿ, ದೈವಾಧೀನನಾದ ತಿರುಸಭಾಸದಸ್ಯ, ತನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಗುರಿಯಾದ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನೆಂಬ ಧೃಡವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪೋಪ್ ಜಗದ್ಗುರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲೂ ಸಾರುವ ವಿಶಿಷ್ತ ಕಾರ ...

ದಾಸ್ತಾನು

ದಾಸ್ತಾನು ಎಂದರೆ ಮರುಮಾರಾಟದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು. ದಾಸ್ತಾನು ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಸರಕುಗಳ ಆಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯದೊಳಗಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ ...

ಕ್ಲೋರೋ ಪ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್

ಕ್ಲೋರೋ ಪ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಡೈಫ್ಲೂರೋ ಮೀಥೇನ್‍ನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅನೇಕ ಕ್ಲೋರೋ ಪ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಶೈತ್ಯಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೋದಕಗಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ದ್ರಾವಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. CFCಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಸವಕಳಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕಾರಣ, ಇಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ...

ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗ

ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗ ಎಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ವೃಷಣ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳು ಎ ...

ಮುಷ್ಟಿ

ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಕೈಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಅಂಗೈಯ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮಡಚಿ, ನಂತರ ಮಧ್ಯದ ಅಂಗುಲ್ಯಸ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದು; ಇದು "ಮುಚ್ಚಿದ" ಮುಷ್ಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ "ತೆರೆದ" ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿಯಲು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ತೋರು ಬೆರಳಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ...

ಕಾಲು

ಕಾಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಬದ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ, ಭಾರ ಹೊರುವ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಶಾರೀರಿಕ ರಚನೆ. ಚಲನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲುಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಬಲ್ಲ ಆಧಾರ ದಂಡಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲು ಮೂಳೆಗಳು, ಸ್ನಾ ...

ಬಾಲ

ಬಾಲ ವು ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಪದವು ಮುಂಡಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ, ಮೆತುವಾದ ಉಪಾಂಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಲಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಶೇರುಕಗಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಚೇಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಪ್ಪುತೋಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಅಕಶೇರುಕಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಬ ...

ಹಲ್ಲು

ಹಲ್ಲು ಆಹಾರವನ್ನು ಹರಿಯಲು/ಮುರಿಯಲು ಬಳಸಲಾದ, ಅನೇಕ ಕಶೇರುಕಗಳ ದವಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ನಿಕ್ಷೇಪವಿರುವ ರಚನೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು, ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೂ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳ ಬೇರುಗಳು ಒಸಡುಗಳಿ ...

ಚಾಟಿ

ಚಾಟಿ ಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು, ನೋವು ಅಡಿಯಾಳುತನ ಅಥವಾ ನೋವಿನ ಭಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಳಸಲು ಅಥವಾ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲು ನೆರವಾಗಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಚಾಟಿಗಳನ್ನು ...

ಆಶ್ಚರ್ಯ

ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದು ಲಘು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಬೆರಗು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು; ಅಂದರೆ, ಅದು ತಟಸ್ಥ/ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ಆಹ್ಲಾದಕರ, ಅಹಿತಕರ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ, ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವ ...

ಕಾಲ್ಬೆರಳು

ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು ಟೆಟ್ರಪಾಡ್‍ಗಳ ಪಾದದ ಬೆರಳುಗಳು. ತಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಬೆಕ್ಕುಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಜಾತಿಗಳನ್ನು ಅಂಗುಲಿಗಾಮಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಪಾದದ ಅಂಗಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಮಾನವರು, ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಂಗಾಲುಗಾಮಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಖುರಗಾಮಿ ಪ್ರಾಣಿಗ ...

ಆಕಳಿಕೆ

ಆಕಳಿಕೆ ಒಂದು ನಿರಿಚ್ಛಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಿವಿಪೊರೆಗಳ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳ ನಂತರ ಉಸಿರಿನ ನಿಶ್ವಾಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಕಳಿಕೆಯು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವೇಳೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಯ ನಂತರ, ಬಳಲಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅವಧಿಯ ...

ರೋಮಂಥಕ

ರೋಮಂಥಕಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷೀಕೃತ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಿಣ್ವನಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಸ್ಯಾಧಾರಿತ ಆಹಾರದಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲ ಸಸ್ತನಿಗಳು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಂಗರುಳು ಕಿಣ್ವನ ಎಂದು ...

ಟಿನೊಫೋರಾ

ಟಿನೊಫೋರಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅಕಶೇರುಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳು ಈಜಲು ಬಳಸುವ ಸಿಲಿಯಾದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವು ಸಿಲಿಯಾದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈಜುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ವಯಸ್ಕ ಟಿನೊಫೋರ್‌ಗಳ ...

ಬೆದೆ ಚಕ್ರ

ಬೆದೆ ಚಕ್ರ ವು ಬಹುತೇಕ ಸಸ್ತನಿ ಥೀರಿಯನ್ ಹೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಶಾರೀರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಬೆದೆ ಚಕ್ರಗಳು ಹೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಕಸನದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಬಿಡುವಿನ ಹಂತಗಳು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಗೊಳ್ಳುತ ...

ಮೈನವಿರೇಳುವಿಕೆ

ಮೈನವಿರೇಳುವಿಕೆ ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲುಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಉಬ್ಬುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಚಗುಳಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಅಥವಾ ತಂಪಾದಾಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಯ, ಆನಂದಾತಿಶಯ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆಯಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಇವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒತ್ತಡ ...

ಪಂಜ (ಅಂಗ)

ಪಂಜವು ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಲಜನ್ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬುಳ್ಳ ಊತಕಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ತೆಳು, ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ರೋಮರಹಿತ ಹೊರಚರ್ಮವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತಿಗೆಗಳು ಪ್ರಾಣಿಯ ಭಾರ ಹೊರುವ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಮೆತ್ತೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೆದ್ದಾರಿ

ಹೆದ್ದಾರಿ ಪದವು ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರವೇಶದ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಲವುವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಒಂಟಾರಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು "ಕೌಂ ...

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಧನವಾಗಿ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಯು ಸಮಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸಗಳ ...

ಪಾದರಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆ

ಪಾದರಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆ ಯು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪಾದರಕ್ಷೆ ತಯಾರಕರು ಶೂಗಳು, ಬೂಟುಗಳು, ಎಕ್ಕಡಗಳು, ಕ್ಲಾಗ್‍ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಕಸನ್‍ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪಾದರಕ್ಷಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಕ್ಕಡ, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ರಬ್ಬರು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಸೆಣಬು ಅ ...

ಗ್ರಾಂಟ್ ಥಾರ್ನ್ಟನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್

ಗ್ರಾಂಟ್ ಥಾರ್ನ್ಟನ್ ವಿಶ್ವದ ಏಳನೇ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಸೇವಾ ಜಾಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ,ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಖಾಸಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಂಟ್ ಥಾರ್ನ್ಟ ...

ತ್ರಿಯುಗಿ ನಾರಾಯಣ

ತ್ರಿಯುಗಿ ನಾರಾಯಣ ಭಾರತದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ರುದ್ರ ಪ್ರಯಾಗದಿಂದ ಕೇದಾರನಾಥಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋನ ಪ್ರಯಾಗ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಸ್ತೆಮಾರ್ಗವಾಗಿ ೧೨ ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ೫ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಯುಗಿ ನಾರಾಯಣ ಧಾಮವಿದೆ. ...

ಉಳುಕು

ಉಳುಕನ್ನು ಹರಿದ ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉಳುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತಡ ಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಳುಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಆಟವಾಡುವಾಗ, ಅಪಘಾತದಿಂದ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದನಾದರೂ ಬಿದ್ದಾಗ ಉಳುಕಾಗುತ್ತದ. ಉಳ ...

ಸಿರ್ಪುರ್

ಸಿರ್ಪುರ್ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧ನೇ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮುಂಚಿನ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ೧೨ನೇ ಶತಮಾನಗಳವರೆಗಿನ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತನ್ನ ಪುರಾತತ್ವ ಅವಶೇಷಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಛತ್ತೀಸ್‌ಘಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾಸಮುಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ ...

ಪುಷ್ಪದಂತ

ಪುಷ್ಪದಂತ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಸುವಿಧಿನಾಥ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಸಾರ್ಪಿನಿ ಕಾಲದ 8 ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ. ಅವರ ಚಿಹ್ನೆ ಮೊಸಳೆ. ಭಗವಾನ್ ಪುಷ್ಪದಂತರು ಕಾಕಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಐದನೇ ದಿನದಂದು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಕೂಟ ಶಾಸನಗಳು

ಕೂಟ ಶಾಸನ ಎಂದರೆ ಕೃತಕ ಶಾಸನ ಅಥವಾ ನಕಲು ಶಾಸನ ಎಂದರ್ಥ. ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವನ್ನೋ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನೋ ಸಾಧಿಸುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೃತಕ ತಾಮ್ರಪಟಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯೆಂದು ರಾಜರ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಊರ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಮಾಡಿ ಅನವಶ್ಯಕ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮಂಗಳಾ ಗೌರಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠ್, ಗಯಾ, ಬಿಹಾರ್

ಭಾರತದೇಶದ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ಗಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಪೀಠದ ಹೆಸರು ಮಂಗಳಾ ಗೌರಿ, ೫೨ ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಪದ್ಮಪುರಾಣ, ವಾಯುಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಪುರಾಣ, ತಂತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೀಠದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ೧೫ ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ತಾಪಿತವಾದ ಈ ದೇವಾಲಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅಧಿದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗ ...

ಕುಲಕರಣಿ

ಕುಲಕರಣಿ ಒಂದು ಶಿರೋನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಕುಲಕರಣಿ ಪದವು ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕುಲ ಎಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ, ಮತ್ತು ಕರಣಿಕ ಎಂದರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಇಡುವವನು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಕುಲಕರಣಿ ಪದವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ...

ಕುಂದಣ

ಕುಂದಣ ವು ರತ್ನವನ್ನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನ. ಇದು ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ತೆಳುಹಾಳೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿನ ಆಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಆಸ್ಥಾನಗಳ ...

ಶೀಷ್ ಮಹಲ್ ಪಟಿಯಾಲಾ

ಮೋತಿ ಮಹಲ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೀಶ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ನು ಮಹಾರಾಜಾ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗನು 1847 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಇದು ಅಂದಿನ ಪಟಿಯಾಲಾ ರಾಜರ ಮುಖ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗಳ ಅರಮನೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್‍ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ...

ಪಟಿಯಾಲಾ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು

ಹಳೆ ಪಟಿಯಾಲಾದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರಾದರಿ ಉದ್ಯಾನವು ನೆಲೆಸಿದೆ. ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಈ ಉದ್ಯಾನವು 12 ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಾ ಎಂದರೆ 12 ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ರಾಜೀಂದರ್ ಸಿಂಗನೆಂಬ ರಾಜನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾರಾದರಿ ಅರಮನೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರ ...

ಕೋವಿಮದ್ದು

ಕೋವಿಮದ್ದು ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಫೋಟಕ. ಇದು ಗಂಧಕ, ಇದ್ದಿಲು ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್‍ಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಇದ್ದಿಲು ಇಂಧನಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಉತ್ಕರ್ಷಣಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬೆಂಕಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ ...

ಕಾಲುಂಗುರ

ಕಾಲುಂಗುರ ವು ವಿವಿಧ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲಾದ ಒಂದು ಉಂಗುರ. ಎರಡೂ ಪಾದಗಳ ಎರಡನೇ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗತವಾಗಿ ಅದು ಅತಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಹಾಕಬಲ್ಲ ಹ ...

ಕಿಡಿ

ಕಿಡಿ ಯು ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಕಣ. ಕಿಡಿಗಳು ಬಾಣಬಿರುಸಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಲೋಹಗೆಲಸ, ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೌದೆಯನ್ನು ಸುಡುವಾಗ, ಬೆಂಕಿಗಳ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಬಾಣಬಿರುಸು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಉದುರಿದ ಪುಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಲಿಯಮ್‍ನಂತಹ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳನ್ನು ಬಳ ...

ನಿತ್ಯಾಧಾರ ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀರೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಡೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಬದಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಎದುರಿಗೆ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ, ಹಿ೦ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಈದ್ಗಾ ಸಹ ಇದ್ದು, ಇದೊ೦ದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳವೆನಿಸಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿ೦ಗಳ ...

ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಚರ್ಚ್

ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ,ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ೨ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಚರ್ಚ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.ಹಾಸನದಿಂದ ೧೫ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಶೆಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪವಿರುವ ಚರ್ಚ್ ೧೮೧೦ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಚರ್ಚ್ ಜರ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ‌ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ...

ಕನ್ನಡ ಜೈನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜೈನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಗೊಮ್ಮಟವಾಣಿ ". ೧೯೮೧ ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀ ...

ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ

ಪ್ರಕೃತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಅಥವಾ ವರ್ಣಮಾಲೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ:- ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ. ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಮತ್ತು ಅನುನಾಸಿಕ. ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಮೂಲ ಹತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಎ ...

ಜೋಡು ನುಡಿಗಟ್ಟು

ಜೋಡು ನುಡಿ: -ದ್ವಿರುಕ್ತಿಯ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದುಂಟು. ಅವು ದ್ವಿರುಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೆ ಕಂಡರೂ, ದ್ವಿರುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡನ ...

ಭಕ್ತಿ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಒಂದು. ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿ ದಾಸ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿ ಆತ್ಮನಿವೇದನ ಭಕ್ತಿ ಅರ್ಚನ ಭಕ್ತಿ ಸಖ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಪಾದಸೇವನ ಭಕ್ತಿ ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿ ವಂದನ ಭಕ್ತಿ

ಪುಟ

ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಮ್ಯಾಗಜ಼ೀನ್, ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆ, ಅಥವಾ ಹಾಳೆಗಳ ಇತರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಪುಟ ವು ಕಾಗದ, ಚರ್ಮದ ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುವಿನ ಹಾಳೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇದರ ಮೇಲೆ ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಬಹುದು, ಬರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ...

ಮಾನವ ಮೂಗು

ಮಾನವ ಮೂಗಿನ ಗೋಚರವಾಗುವ ಭಾಗವು ಹೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಖದ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮೂಗಿನ ಆಕಾರವು ಬಹುತೇಕ ಮೃದ್ವಸ್ಥಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಒಂದರಿ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ನಾಸಿಕ ಪೊರೆಗೋಡೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಗಂಡಿನ ಮೂಗು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೂಗಿಗಿ ...

ರಕ್ತ ವಗ೯ಗಳು

ರಕ್ತ ದ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಆದಾರ ದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ ವಸ್ತುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವರು. ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಗ್ಲೈಕೊಪ್ರೊಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಕೊಲಿಪಿಡ್ಸ್, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ ರಕ್ತ ...

ಲೀಚ್ ಥೆರಪಿ

ತೇವವಿರುವ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಮಗೆ ಅರಿವಾಗದಂತೆಯೇ ಜಿಗಣೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ರಕ್ತ ಹೀರಿದರೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದರ ವೇದನಾರಹಿತವಾಗಿ ರಕ್ತ ಹೀರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಈ ಜಲೌಕಾಗಳ ಲಾಲಾಸ್ರಾವದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ರವಗಳಿಂದ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದು, ಕಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳದ ...

ಹೊಳ್ಳೆ

ಹೊಳ್ಳೆ ಯು ಮೂಗಿನ ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇವು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಕವಲೊಡೆದು ಬಾಹ್ಯ ರಂಧ್ರವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇವು ಸುರುಳಿ ಮೂಳೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕವಲೊಡೆದ ಮೂಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೃದ್ವಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಉಚ್ಛ್ವಾಸಗೊಂಡ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ...

ಟೆಟ್ರಾಖ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನೋಟ

ಟೆಟ್ರಾಖ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನೋಟ ಬಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಕೋನ್ ಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಾನಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. tetrachromacy ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ tetrachromats ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮೀನು, ಉಭಯಚರಗಳು, ಸರೀಸೃಪಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲ ...