ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 70

ಡಿಟಿಪಿ

ಗಣಕಯಂತ್ರ ಮೂಲಕ ಪಠ್ಯ ಹಾಗೂ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನೋಳಗೊಂಡ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಡೆಸ್ಕ ಟಾಪ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.ಮುದ್ರಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪ ...

ನಕಲಿಸುವಿಕೆ

ನಕಲಿಸುವಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಕೃತಿಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಆ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಆ ಮಾಹಿತಿ/ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೂಲತಃ ರಚಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯ ಸಾದೃಶ್ಯಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ನಕಲಿಸುವಿಕೆ ಕೇವಲ ಸೀಮಿತ ಮಟ್ಟದ ನಿಖರತೆಗೆ ಸಂಭವವಿದೆ, ಮತ್ತು ...

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಯು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಗಣಿತ ಮತ್ತು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್‌‍ಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಪರಿ ...

ಕೈವಾರ (ಉಪಕರಣ)

ಕೈವಾರ ವು ವೃತ್ತಗಳು ಅಥವಾ ಚಾಪಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ರೇಖನ ಉಪಕರಣ. ವಿಭಾಜಕವಾಗಿ, ಇದನ್ನು ದೂರಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ. ಕೈವಾರವನ್ನು ಗಣಿತ, ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆ, ನೌಕಾಯಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೈವಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ ...

ಎಣಿಸುವುದು

ಎಣಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಪರಿಮಿತ ಗಣದ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆ. ಎಣಿಸುವುದರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಣಕವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕಮಾನದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಘಟಕವನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆ ...

ಅಗ್ರಹಾರ

ಅಗ್ರಹಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲಾದ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಭಾಗ. ಅದರ ಸಕಲಸ್ವಾಮ್ಯವೂ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೇ ಸೇರಿದುದು. ಅಗ್ರಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಜಾತಿಯವರೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಗ್ರಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಹಾಜನಗಳೆಂದು ಹೆಸ ...

ಶ್ರೇಢಿಗಳು (ಗಣಿತ)

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೇಢಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶ್ರೇಢಿಪದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 2, 6, 10, 14. {\displaystyle 2.6.10.14.} ಈ ಶ್ರೇಢಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮೊದಲನೇ ಶ್ರೇಢಿಪದ, ...

ಆಧುನಿಕ ಬೀಜಗಣಿತ

ರೂಢಿಯ ಬೀಜಗಣಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ವಿಕಸಿಸಿರುವ, ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ರೂಪಗೊಂಡ ಇತರ ಅಮೂರ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ, ಒಟ್ಟು ಹೆಸರು ; 1830ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೂ ವರ್ಧಿಸಿದೆ. 19ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದವರೆಗೂ ಬೀಜಗಣಿತವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತ ...

ಕ್ಯಾಟಲಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಟರಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ "ಹತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಹಸಿರುಮಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಸರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು?" ಎಂಬಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಂಬಿನೇಟರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ಸಂ ...

ವರ್ಗಮೂಲ

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ x ನ ವರ್ಗಮೂ ಲ ಎಂದರೆ y 2 = x ಎಂದು ಇರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ y ಇಲ್ಲಿ y x ನ ವರ್ಗಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ y ನ ವರ್ಗವು x ಆಗಿರುತ್ತದೊ ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ವರ್ಗಮೂಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 4 ಮತ್ತು −4 16 ರ ವರ್ಗಮೂಲಗಳು ಏಕೆಂದರೆ 4 ...

ಮನಸ್ಸು

ಮನಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಗ್ರಹಿಕೆ, ಯೋಚನೆ, ವಿವೇಚನೆ, ಮತ್ತು ನೆನಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಮೂಹ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಯೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಲ್ಪನೆ, ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ ...

ವನಸ್ಪತಿ

ವನಸ್ಪತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚರಕ ಸಂಹಿತಾ ಹಾಗೂ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಠ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶೇಷಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಥದ ಪ್ರಕಾರ, "ವನಸ್ಪತಿ" ಶಬ್ದವು ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿಡದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ...

ಸಿಂಹಾಸನ

ಸಿಂಹಾಸನ ವು ದೊರೆ ಅಥವಾ ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರದ ಪೀಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪೀಠ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನವು ಉಳಿದ ಪೀಠಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಲವುವೇಳೆ ಆದರೆ ಯಾವ ...

ಆನಂದ

೬೦ ಸಂವತ್ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಎನ್ನುವುದೂ ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರ. ಆನಂದ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪರಮಸುಖ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ. ಹಿಂದೂ ವೇದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಆನಂದ ಶಬ್ದವು ಶಾಶ್ವತ ಸುಖವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಸಾರದ ಅಂತ್ಯದ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ ...

ದ್ವಾದಶಾಹ

ದ್ವಾದಶಾಹ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನದ ಯಾಗ. ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ನಡೆಯುವ ಸೋಮ ಯಾಗ ವನ್ನು ದ್ವಾದಶಾಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಶ ರಾತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾದ ಹತ್ತು ದಿನದ ಕ್ರಮಾಗತಿಯು ಅತಿರಾತ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾದ ಎರಡು ತೀವ್ರ ದಿನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ಯಾಗಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅತಿರಾ ...

ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಂಕೊಲಜಿ

ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಂಕೊಲಜಿ - ಅಂಗಾಂಶ ಗ್ರಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಾಖೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ; ಇದು ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ, ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಸರ್ಜಿಕ ...

ರೋಗ

ರೋಗ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಾಧಿಸುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ, ಒಂದು ರಚನೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ. ರೋಗದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ರೋಗನಿದಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರೋಗವನ್ನು ಹಲವುವೇಳೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ ...

ಗ್ರಾಹಕ

ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾಾ ಗಿರಾಕಿ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಥವಾಾ ಇತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಂದು ಮಾರಾಟಗಾರ, ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಪಡೆದ ಉತ್ತಮ, ಸೇವೆ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಅಥವಾಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಎರಡು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ...

ರಕ್ತಸ್ರಾವ

ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಎಂದರೆ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ತ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ. ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು, ಬಾಯಿ, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನಾ ನಾಳ, ಯೋನಿ ಅಥವಾ ಗುದದಂತಹ ಸಹಜ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿರು ...

ಊತ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಊತ, ಬಾವು ಅಥವಾ ಊದುವಿಕೆ ಯು ಶರೀರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಶಾಶ್ವತ ಅಸಹಜ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ. ಇದು ಜೀವಕೋಶಗಳ ತ್ವರಿತ ವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶರೀರದಾದ್ಯಂತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ ...

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನೀಡಲಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಬಹುಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಬಹುಮಾನದ ದಾನಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ ...

ಬೇಸರ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬೇಸರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಏನೂ ಉಳಿದಿರದಿದ್ದಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ದಿನ ಅಥವಾ ಅವಧಿ ನೀರಸ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗಿ ಅನಿಸಿದಾಗ ಅನುಭವವಾಗುವ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ವಿದ್ವಾಂಸ ...

ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ Anaesthesiology

ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ Anaesthesiology ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ಗಾಯ, ಅಥವಾ ರೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಅರಿವಳಿಕೆತಜ್ಞರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವಾಗಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನುಭವ ಹಾಗು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ...

ಜಠರ-ಕರುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಜಠರ-ಕರುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೇಲಿನ ಜಿಐ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಜಿಐ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಮೇಲಿನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟಿನಲ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಜಿಐ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ ...

ವಿದ್ಯುದ್ವಾರ

ವಿದ್ಯುತ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೋಶದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವನ್ನು ಆನೋಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಫ್ಯಾರಡೆಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಲಿಯಂ ವ್ಹೀಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪದಗಳು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಕೋಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವನ್ನು ಆನೋಡ್ ಧನಧ್ರುವ ಎನ್ನುವರು. ...

ಮಹಜರು

ಮಹಜರು ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನುವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಚಾರಣೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ, ನ್ಯಾಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಡೆಸುವ ಮಹಜರಿಗೆ ದುರ್ಮರಣ ವಿಚಾರಕ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಶೀಲ ...

ಕಾಂತೀಯ ಅನುರಣನ ಚಿತ್ರಣ

ಕಾಂತೀಯ ಅನುರಣನ ಚಿತ್ರಣ ಕಾಂತೀಯ ಅನುರಣನದಿಂದ ಒಚಿgಟಿeಣiಛಿ ಖesoಟಿಚಿಟಿಛಿe ವಸ್ತುಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಗ ತಪಾಸಣೆಯ ಮತ್ತು ರೋಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊ ...

ಕೋಳಿ ಜುಟ್ಟಿನ ಗಿಡ

ತಂಪಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಾಲೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆಗಳು. ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಎಳೆ ಜೋಳದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೂಗಳು ಕೋಳಿ ಜುಟ್ಟಿನಂತಿರುತ್ತವೆ. ನೋಡಲು ಅಂದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೂಗಳು ದಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಹಸಿರಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಕಿತ್ತಳ ...

ಸ್ತನ ಹೆಮಟೋಮಾ

ಗೋಚರಿಸುವ ಡಿಸ್ಕಲರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಮೊಸಿಸ್, ಸ್ತನ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ತನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಸ್ತನ ಹೆಮಟೋಮಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮರೆವು

ಮರೆವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೆದುಳಿನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ. ರೋಗ, ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ. ವಿವಿಧ ನಿದ್ರಾಜನಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಮೋಹನ ಔಷದಿಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಲೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮರೆವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾರಣ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ನಾಶವ ...

ಸಹಾನುಭೂತಿ

ಅನುಕಂಪ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕನಿಕರ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವರೂಪದ ಯಾತನೆ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಿಕೆ, ಅರಿವು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಪರಾನುಭೂತಿಯ ಕಾಳಜಿಯು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಹೊಂದಿ ...

ಮೂಗೇಟು

ಮೂಗೇಟು ಅಂಗಾಂಶದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ರಕ್ತದೂತ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಆಘಾತದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಂಡ ಲೋಮನಾಳಗಳು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸುತ್ತಲಿನ ತೆರಪಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳೊಳಗೆ ಹೊರಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಮೂಗೇಟುಗಳು ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಗೋಚರವಾಗು ...

ವಶೀಕರಣ ಶಕ್ತಿ

ವಶೀಕರಣ ಶಕ್ತಿ ಯು ಮನುಷ್ಯರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಸಹಜ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಫ಼್ರ್ಯಾಂಜ಼್ ಮೆಸ್ಮರ್ ನಂಬಿದರು. ಈ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೆಸ್ಮರಿಜ಼ಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ೧೮ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದರು. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೈಹಿಕ ಪರಿಣಾ ...

ಕಾರ್ಬೋಮೈಸಿನ್

ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಿಸ್ ಹಾಲ್‍ಸ್ಟೇಡಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಜೀವಿವಿರೋಧಕ ವಸ್ತು. ಮ್ಯಾಗ್ನಾಮೈಸಿನ್ ಪರ್ಯಾಯನಾಮ. ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ 1953ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದರು. ಇದು ನಿರ್ವರ್ಣ ಪದಾರ್ಥ. ಇದರ ಕರಗುವ ಬಿಂದು 2120-2140 ಸೆಂ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ ಅ42ಊ67ಔ16ಓ.ಅದರ ರಚನೆ 1957 ರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ವುಡ್ವ ...

ಎಕ್ಮೊ

ಇ ಸಿ ಎಂ ಒಎಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಪೊರಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಶನ್ ಹೇಳುವುದು ವಿಸ್ತ್ರತ ರೂಪಇದು ಒಂದು ಶರೀರದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೊರೈಸವು ಸಾಧನ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೊರೈಸಲು ಅಶಕ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪೊರೈ ...

ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸುವುದು

ಮರಣದಂಡನೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿ, ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ಶೂಲ, ಕಂಬ, ಈಟಿ, ಅಥವಾ ಕೊಕ್ಕೆಯಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೂರಿಸುವುದು, ಹಲವುವೇಳೆ ಮುಂಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ರಂಧ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ ...

ತೂಗು ಜಗಲಿ

ತೂಗು ಜಗಲಿ ಯು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೂಗುಹಾಕಲು ಅಥವಾ ತೂಕಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರದ ಚೌಕಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ, ಧಾನ್ಯದ ಅಥವಾ ಖನಿಜದ ಚೀಲಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೂಗು ಯಂತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ತೂಗು ಜಗಲಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ರಸ್ ...

ಡ್ರಾಕೋನಿಯನ್ ಸಂವಿಧಾನ

ಡ್ರಾಕೋನಿಯನ್ ಸಂವಿಧಾನ, ಅಥವಾ ಡ್ರಾಕೋ ಸಂಹಿತೆ, ಕ್ರಿ.ಪೂ 7 ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥೆನಿಯನ್ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದ ಮೌಖಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸಿ ಡ್ರಾಕೊ ರಚಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ಕಾನೂನು ಸಂಹಿತೆಯಾಗಿದೆ.

ಗಿಲೊಟೀನ್

ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಯಂತ್ರ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಲೋಹದ ತಗಡು, ಲೋಹದ ಸರಳು, ಕಾಗದದ ರಟ್ಟು ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಯು ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಕೊಯ್ಲುಒತ್ತಗೆ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳೂ ಇದ್ದುದುಂಟು.

ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಳುವಳಿ

ಅಹಿಂಸೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಒಂದು ತತ್ವ. ಆ ಗುರಿಯು ವೈಯುಕ್ತಿಕ ವಾಗಿರಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಮೌನಸಮ್ಮತ ಮತ ...

ವಕೀಲ

ವಕೀಲ ನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಅಟಾರ್ನಿ, ಅಟಾರ್ನಿ ಆಟ್ ಲಾ, ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್, ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಟ್ ಲಾ, ಬಾರ್ ಆಟ್ ಲಾ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವೇತ್ತ, ಚರ್ಚು ಶಾಸನದ ಲಾಯರ್, ಸಿವಿಲ್ ಕಾನೂನಿನ ನೋಟರಿ, ಕೌನ್ಸೆಲ್, ಕೌನ್ಸೆಲರ್, ಸಾಲಿಸಿಟರ್, ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಕಾನ ...

ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಅನುಮತ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಥವಾ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದಾಗ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಾನೂನು, ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ...

ಸಾಲ

ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕದ ಒಂದು ಘಟಕದ ಒದಗಿಸಿದ ಒಂದು ಋಣಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಗಮನಿಸಿ, ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಸಾಲದಾತ ಮತ್ತು ಎರವಲುಗಾರನ ನಡುವೆ, ಸಮಯದ ವಿಷಯದ ಸ್ವತ್ ...

ಅಡ್ವೊಕೇಟ್

ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮ ಬಂದಾಗಲಿನಿಂದಲೇ- ಕಾನೂನಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆಗ ಈಗಿನಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾದಿಸುವವರು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮೇಣ, ಕ ...

ರಾಜಕಾರಣಿ

ರಾಜಕಾರಣಿ ಯು ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಅರಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳುವ ...

ಅರ್ಜಿ

ಅರ್ಜಿ ಯು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಘಟಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಅರ್ಜಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮೊರೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆಡುಮಾತಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿಯು ಯಾರೋ ಅಧಿಕ ...

ನೋಟೀಸು

ನೋಟೀಸು ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಕ್ಷಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರದ ನೋಟೀಸುಗಳಿವೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಟೀಸು, ವಾಸ್ತವಿಕ ನೋಟೀಸು, ರಚನಾತ್ಮಕ ನೋಟೀಸು, ಮತ್ತು ಸೂಚಿತ ನೋಟೀ ...

ಸಾಕ್ಷ್ಯ

ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದಾಗ, ಒಂದು ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಆಧಾರ ಪ್ರಬಲ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಒಂದು ಸಮರ್ಥನೆಯ ಸತ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ಸಾಂದ ...

ಅತಿಕ್ರಮಣ

ಅತಿಕ್ರಮಣ ವು ಆಪರಾಧಿಕ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಅಪಕೃತ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತಿಕ್ರಮಣ, ಚರಾಸ್ತಿ/ಚರಸ್ವತ್ತುಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ನೆಲ/ಜಮೀನಿನ ಅತಿಕ್ರಮಣ. ಚರಾಸ್ತಿ/ಚರಸ್ವತ್ತುಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಸರಕುಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ...

ಲೂಟಿ

ಲೂಟಿ ಎಂದರೆ ಸೇನಾ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ವಿಜಯದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಂತಹ ಮಹಾದುರಂತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ದೊಂಬಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ವಿವೇಚನಾರಹಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಪದವನ್ನು ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಹಣ ನುಂಗಿಹಾಕುವಿಕೆಯ ಘೋರ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ವ ...