ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 61

ಪರಾಗ ಮತ್ತು ಪರಾಗಣ

ಹೂವಿನ ಗಂಡು ಭಾಗಗಳಾದ ಕೇಸರಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಾಗಕೋಶಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ದೂಳಿನಂತಹ ಭಾಗಗಳು ಪರಾಗಗಳು. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಾಮ.ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಪರಾಗದ ರಚನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.ಸಸ್ಯ ಗುಂಪುಗಳ ಪೈಕಿ ನಗ್ನ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ ...

ಚೈತನ್ಯ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದವಾದ ಚೈತನ್ಯ ದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿವು/ಅರಿವು/ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣ/ಚೇತನ/ಜೀವ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ/ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂವೇದನೆ. ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೀಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಇದರರ್ಥ ಶಕ ...

ನೇತ್ರ

ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ರಚನೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದು. ಕಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ.ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವ ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಎದುರಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಸೂರವಿದೆ. ಅದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಲುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ...

ಮಾನ್ಯಪುರ

ಮಣ್ಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಊರು. ಇದು ಗಂಗರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಡಾಬಸ್ ಪೇಟೆ ಇಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಬಸ್ ಪೇಟೆ ಇಂದ ಸುಮಾರು ೮ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಷ್ಟು ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಮುದ್ದಲಿಂಗನ ಹಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ ...

ಕಶಾಂಗ

ಕಶಾಂಗ: ಕೆಲವು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಜೀವರಸದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಚಾವಟಿಯಂತೆ ಚಾಚಿರುವ ಅಂಗ. ಇದಕ್ಕೂ ಲೋಮಾಂಗಕ್ಕೂ ಅಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೊ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೊ ಇದ್ದು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಶಾಂಗವೆಂದೂ ಬಹಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮೊಟಕಾಗಿದ್ದರೆ ಲೋಮಾಂಗವೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಕಶಾಂಗವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿ ...

ಅಜಿತ

ಅಜಿತ ಪ್ರ.ಶ.ಪು 5ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕ. ಭೌತಿಕವಾದಿ, ನಿಶ್ಚಯಜ್ಞಾನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ವಾದಿಸಿದವ. ಮಾನವಕೇಶದಿಂದ ರಚಿತವಾದ ನೀಳುಡುಪನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಕೇಶಕಂಬಲಿನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮಣ್ಣೆ

ಮಣ್ಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಊರು. ಇದು ಗಂಗರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಡಾಬಸ್ ಪೇಟೆ ಇಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಬಸ್ ಪೇಟೆ ಇಂದ ಸುಮಾರು ೮ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಷ್ಟು ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಮುದ್ದಲಿಂಗನ ಹಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ ...

ಆಡಮ್ ಈವ್

ಆಡಮ್‌ ಈವ್ ಕ್ರೈಸ್ತಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಆದಿ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು. ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಮ್‌ ಎಂದರೆ ಮಾನವ ಜನಾಂಗವೆಂದೂ ಈವ್ ಎಂದರೆ ಜೀವ ಎಂದೂ ಅರ್ಥ. ಈಬ್ರಾನಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಮಾ ಪದದ ಅರ್ಥ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು. ಮಾನವನ ಶರೀರ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿ ...

ಕೈವಲ್ಯ

ಜೀವ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈವಲ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಐಕ್ಯ, ಮೋಕ್ಷ, ನಿರ್ವಾಣ ಇವು ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮಗಳು. ಕೈವಲ್ಯದ ಅರ್ಥ ಒಂದೊಂದು ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ವೇದಾಂತ ಶಾಖೆಯಾದ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಕೈವಲ್ಯವೆಂದರೆ ಆತ್ಮ-ಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯ. ಆತ್ಮ ಮಾಯಾ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕೇವಲತೆಯನ್ನು ಹ ...

ತಣ್ಣೀರ ಬಾವಿ ಕಡಲತೀರ, ಮಂಗಳೂರು

ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪಣಂಬೂರು ಬಳಿ ತಣ್ಣೀರಬಾವಿ ಕಡಲ ತೀರವಿದೆ. ನದಿಯ ನೀರು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನು ಈ ತಾಣ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ನದಿ ನೀರಿನ ಶಾಂತತೆ ಹಾಗೂ ಕಡಲಿನ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಎರಡೂ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ...

ಕೋಶ ದ್ರವ

ಜೀವ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜೀವಕೋಶದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಜೀವಕೋಶ ಪೊರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೀವಕೋಶದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದ ದ್ರವವನ್ನು ಕೋಶದ್ರವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೋಶಕೇಂದ್ರದೊಳಗಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ದ್ರವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಶದ್ರವದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಾದ ಸೈಟೋಸೋ ...

ಹನುಮಗಿರಿ

ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಪೇಟೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ದಾಟಿ ಹತ್ತಾರು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಂಟಪವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಹನುಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವುದು" ರಾಮಾಯಾಣ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್”. ಇದರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥಾನಕಗಳನ್ನು ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿ ಫಲಕಗಳ ಮೂಲಕ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ ...

ನೆರ್ಸ

ನೆರ್ಸ ಎಂಬುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮವು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ನೆರ್ಸ ಗ್ರಾಮವು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ರಜೆಯ ಮೋಜು ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣಗ್ರಾಮವು ಪಕ್ಷಿ ...

ತುರಾಯಿ ಚಿಟವ

ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಇರುಳಿನ ಚಿಟವ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು,ಅದರ ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಬದಿಯು ಗಾಢ ಕಂದಿನಿಂದ ಕೂಡಿ,ಸ್ಥೂಲ ಬಿಳಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಭಾಗದವರೆಗೆ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.ಮೇಲಿನ ಪುಕ್ಕಗಳು ಬೂದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.ಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಮ ...

ಸಂತ ಯೊವಾನ್ನ

ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ದಿವ್ಯವಾಣಿ. ಈ ವಾಣಿ ಒಬ್ಬ ನರಮಾನವನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ವಾಸಮಾಡಿದರು.ಹೀಗೆಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶುಭಸಂದೇಶ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ: "ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೆ- ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋದ್ದಾರಕ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸಬೇ ...

ತುಳುನಾಡಿನ ನದಿಗಳು

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಕೆಲವು ನದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದು. ನದಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ಅವು ಹರಿಯುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಹುತೇಕ ನದಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ.

ಕೇಶೀ-ಮರಕುಟಗ

ಕೇಶೀ-ಮರಕುಟಗದ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಪಿಕೊಯ್ಡೆಸ್ ವಿಲ್ಲೋಸಸ್. ಇದು, 250 mm ಉದ್ದದ, 380 mm ರೆಕ್ಕೆ ಅಳತೆಯ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮರಕುಟಗ woodpecker. 2003ರ ಅಂದಾಜು ಗಣನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 9 ಮಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟು - ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಸಂತತಿ ಅಲಕ್ಷಣೀಯ least co ...

ಅನುಭವದ ಕಲಿಕೆ

ಅನುಭವದ ಕಲಿಕೆ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪೃಕ್ರೀಯೆ. ಅನುಭವದ ಕಲಿಕೆಯು ರೋಟ್ ಅಥವಾ ಡೈಡ್ಯಾಕ್ತಿಕ್ ಕಲಿಕೆಯಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವವನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಇತರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತಾದರೂ, ಅವರಿಗಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಯ ...

ಸಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥ

ಸಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥ ಎಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ರುಚಿಕೊಡಲು, ಬಣ್ಣಕೊಡಲು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಲಾದ ಬೀಜ, ಹಣ್ಣು, ಬೇರು, ತೊಗಟೆ, ಅಥವಾ ಇತರ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ವಸ್ತು. ಸಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಮೂಲಿಕೆಗಳೆಂದರೆ ರುಚಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳು, ಹೂ ...

ಪ್ರದೋಷ

ಪ್ರದೋಷ ಪದವು ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷದ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನ ನಡೆಯುವ ಅರ್ಧಮಾಸಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಯಾದ ಶಿವನ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದ ೩ ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿ, ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಕ್ಕೆ ೧.೫ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅವಧಿಯು ಶಿವನ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ...

ಶಾಯಿ

ಶಾಯಿ ಯು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ದ್ರವ ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಟ್. ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಣ್ಣನೀಡಿ ಚಿತ್ರ, ಬರಹ, ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಯಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಲೇಖನಿ, ಕುಂಚ, ಅಥವಾ ಗರಿಲೇಖನಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹ ...

ಹುಣಸಗಿ

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ. ಪದ್ದಯ್ಯನವರು ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ 1974ರಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ನೀರಾವರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಅಗೆದ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಅನೇಕ ಶಿಲಾಯುಧಗಳು ದೊರಕಿದವು. ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ದಾಗ ಇಂಥ 5 ನೆಲೆಗಳು ಶೋಧವಾದವು. 1975-76ರ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ತ ...

ಫೆರೋಮೋನುಗಳೆಂಬ ವಾಸನೆಯ ದ್ರವ್ಯ

ವಾಸನೆಯ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ,ವೈರಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದಕ್ಕೆ,ತನ್ನ ಪರಿಸರದ ಗಡಿಕಾವಲಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.ಇಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಫೆರೋಮೋನುಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ,ರಕ್ತ ...

ತೊನ್ನು

ವಿತಿಲಿಗೋ ಒಂದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚರ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಯುವ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂ ...

ಮಗು

ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ರೀತ್ಯಾ, ಮಗು ವು ಜನನ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಹಂತಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾನವ ಜೀವಿ. ಮಗುವಿನ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಕನನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ ...

ಭದ್ರತೆ

ಭದ್ರತೆ ಎಂದರೆ ಇತರರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಭದ್ರತೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪರಿಸರದಿಂದಾದ ಬೇಡವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಈಡಾದ ಯಾವ ...

ಮಲ

ಮಲ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಿಸಲಾಗದ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಕೊಳೆಸಲಾದ ಆಹಾರದ ಘನ ಅಥವಾ ಅರೆಘನ ಶೇಷ. ಇದು ತುಲಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಬಿಲಿರೂಬಿನ್‍ನಂತಹ ಚಯಾಪಚಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮತ್ತು ಅಂತ್ರದ ಒಳಪದರದ ಸತ್ತ ಎಪಿತೀಲಿಕ ಜೀವಕೋ ...

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡುವಳಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ

. ದಿಲೀಪ್ ಗೌಡ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಥಿಯರಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಈ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಕಸನ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತತ್ವ ವಿಲೀನದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಟೇಲರ್ 1917 ಈ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "Tay ...

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ನೀಡುವ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುವ KFS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ ...

ರಾಂಪುರ (ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು)

ರಾಂಪುರ ಎಂಬ ಊರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-19 ಇಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ. ಶ್ರೀ ಜಟಂಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜಟಂಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ ...

ಸಂಘ

ಸಂಘ ಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಘಟನೆಗೊಂಡು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಔಪಚಾರಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟನೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದು ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸದಸ್ಯರ ಅರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿ ಕು ...

ಪರದೆ

ಪರದೆ ಯು ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ, ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಮಂಕುಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿತವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡು. ಪರದೆ ಎಂದರೆ ರಂಗಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆರೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಾಟಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸರಿಸಬಹುದಾದ ತೆರೆ ಅಥವಾ ಜವನಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಕು ಬರದಂತೆ/ಹೋಗ ...

ಅಪಾಯ

ಅಪಾಯ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹಾನಿ, ಗಾಯ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ನಷ್ಟ, ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಭವ ಬೆದರಿಕೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ಅಪಾಯ,ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪರಸ್ಪರ ಎಂದು ಸಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದ ...

ಪ್ರತಿದೀಪಕ ದೀಪ

ಪ್ರತಿದೀಪಕ ದೀಪ ವು ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರತಿದೀಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪಾದರಸ ಅನಿಲ ವಿಸರ್ಜನಾ ದೀಪ. ಅನಿಲದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಪಾದರಸ ಆವಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಲ್ಪ ತರಂಗ ಅತಿನೇರಳೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಂತರ ದೀಪದ ಒಳಗಿನ ...

ಹೂಸು ಬಿಡುವುದು

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಸು ಬಿಡುವುದು ಎಂದರೆ "ಗುದದ ಮೂಲಕ ಅಪಾನವಾಯು ವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು" ಅಥವಾ "ವಾಯುತುಂಬಿದ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿ", ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ "ಕರುಳು ಅಥವಾ ಉದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವುದು; ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ...

ಭಂಡಾರ್‌ದರಾ

ಭಂಡಾರ್‌ದರಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಇಗತ್‍ಪುರಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಒಂದು ರಜಾದಿನಗಳ ವಿಹಾರ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹಮದ್‍ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕೋಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಸುಮಾರು ೧೮೫ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿದೆ. ಭಂಡಾರ್‌ದರಾ ಪ್ರವರ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ...

ಗುಹವಾಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು

ಗುಹೆಗಳಂಥ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಜೀವನದ ಅಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಗುಹೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಯಲಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಮತ್ತು ಜಲಜೀವಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ ...

ಉಮಿಯಾಮ್ ಸರೋವರ

ಉಮಿಯಾಮ್ ಸರೋವರ ಭಾರತದ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ನಗರದ ೧೫ ಕಿ.ಮಿ. ಉತ್ತರಕ್ಕಿರುವ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಜಲಾಶಯವಾಗಿದೆ. ೧೯೬೦ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಮಿಯಾಮ್ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಧಾನ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವು ೨೨೦ ಚದರ ಕಿ.ಮಿ. ಗಿ ...

ಮಿರ್ಟೇಸಿಯೆ

ಮಿರ್ಟೇಸಿಯೆ ಅಥವಾ ಮಿರ್ಟಲ್ ಕುಟುಂಬವು ಮಿರ್ಟೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಡೈಕೋಟಿಲೆಡೋನಸ್ ಸಸ್ಯಗಳ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. ಮಿರ್ಟಲ್, ಪೊಹುಟುಕಾವಾ, ಬೇ ರಮ್ ಟ್ರೀ, ಲವಂಗ, ಪೇರಲ, ಅಕಾ, ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ನೀಲಗಿರಿ ಈ ಗುಂಪಿನ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಸದಸ್ಯರು. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸುಗ ...

ಗಿರಿಜನ

ಗಿರಿಜನ ಎಂದರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಗುಡ್ಡಗಳು ಹಾಗೂ ಪರ್ವತಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು. ಇದು ೩೦೦ ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರುಪೇರುಗಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೆಲವನ್ನು ಮತ್ತು ೨೫೦೦ ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದ ಎಲ್ಲ ನೆಲವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಠೋರವಾಗಿದ್ದು ದಿನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ನಡುವೆ ಅತಿಯಾ ...

ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್

ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ದ್ರವವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವೈದ್ಯ ...

ಪೆರಾಜೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸರಕಾರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಪಾಜೆ ಘಾಟಿ ಏರಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಕೇರಳ, ಕರಿಕೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕರಿಕೆ, ಕೋಳಿಕ್ಕಮಲೆ ಘಟ್ಟ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರ ದುರ್ಗಮವ ...

ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್

ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಯುದ್ಧದ ಆಟ. ದಕ್ಶಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮೂಲದ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಲುಹೊಲ್ ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ PUBG ಕಾರ್ಪೊರೆಶನ್ ಈ ಆಟವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಆಟವನ್ನು ಬ್ರೆಂಡಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ...

ಕ್ಷಿತಿಜ

ಕ್ಷಿತಿಜ ವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೇಖೆ. ಈ ರೇಖೆಯು ಎಲ್ಲ ಗೋಚರ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಛೇದಿಸದ ದಿಕ್ಕುಗಳು. ಕ್ಷಿತಿಜವು ಸಮತಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ ಕ್ಷಿತಿಜವು ಮರಗಳು ...

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಈ ವಿಷಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಪ್ಪು ಕೆಲವು "ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರಿಸುವ." ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಂದರೇನು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಬರಬಹುದಾದ ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಉತ್ತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಮತ್ತು, ಬಹು ...

ಪ್ರೊಪೈನ್

ಪ್ರೊಪೈನ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರರಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಕೈನ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು CH 3 C≡CH. ಇದು MAPP ಅನಿಲ -ಅಲಾಂಗ್‌ನ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಐಸೋಮರ್ ಪ್ರೋಪಡೈಯಿನ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಸಿಟಲೀನ್‌ನಂತಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೊಪೈನ್ ಅನ ...

ಚುಕ್ಕಾಣಿಗ

ಚುಕ್ಕಾಣಿಗ ನು ಒಂದು ಹಡಗು, ಹಾಯಿದೋಣಿ, ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ, ಇತರ ಬಗೆಯ ಕಡಲ ನೌಕೆ, ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಣ್ಣ ನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಲ್ಲದ ನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೌಕಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕಾಣಿಗನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ...

ರಚನಾತ್ಮಕತೆ (ಶಿಕ್ಷಣದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ)

ರಚನಾತ್ಮಕವಾದವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಲಿಯುವವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲಿಯುವವರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ತಾತ್ವಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಟಲ್ಜಿ ರಾಜಕೀ ...

ಹಾರ್ಮೋನ್

ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಂದರೆ ನಿರ್ನಾಳಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ತನ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಯಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ. ಬೆಳೆವಣಿಗೆ, ಉಪಾಪಚಯ ದರ, ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಗಳ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಜೀವಿಯ ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾಚಕ್ರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ...

ಫ್ರಾಕ್

ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಮೊದಲು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉಡುಪೇ ಫ್ರಾಕ್. ಫ್ರಾಕ್‍ಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದು, ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊಲಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೆಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಫ್ರಾಕ್ ಅಥವಾ ಗೌನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಧುನಿಕ ಪ್ರ ...