ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 12

ಅಡಗೂರು

ಅಡಗೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತುಮಕೂರುಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ.ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ೧೫ ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.ರಾಜಧಾನಿಬೆಂಗಳೂರುನಿಂದ ೯೩ ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ಅಜ್ಜಿಗುಡ್ಡೆ

ಅಜ್ಜಿಗುಡ್ಡೆ ತುಮಕೂರುಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೪೦೨.೮೫ ಹೆಕ್ಟೇರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೧೯೧ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೮೩೮ ಇವೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಪಟ್ಟಣ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ೧೫ ಕಿಲೋಮೀಟರ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ...

ಅದಲಗೆರೆ

ಅದಲಗೆರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ.ಈ ಗ್ರಮವು ತುಮಕೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ೩೫ ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳದೂರದಲ್ಲಿ,ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ೧೧೦ ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲುಕಾ ೧೭ ಕಿಲೋ ಮೀಟರುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ

ಅಮೃತಗಿರಿ

ಅಮೃತಗಿರಿ ತುಮಕೂರುಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೪೩೩.೫೭ ಹೆಕ್ಟೇರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೧೭೪ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೭೩೩ ಇವೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಪಟ್ಟಣ ತುಮಕೂರು ೨೦ ಕಿಲೋಮೀಟರ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ೩೮೩ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ೩ ...

ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ

ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಇದು ತುಮಕೂರುಜಿಲ್ಲೆಯಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೩೦೯.೮೫ ಹೆಕ್ಟೇರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೧೪೯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೫೭೮ ಇವೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಪಟ್ಟಣ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ೧೦ ಕಿಲೋಮೀಟರ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ...

ಅಹೋಬಲ ಅಗ್ರಹಾರ

ಅಹೋಬಲ ಅಗ್ರಹಾರ ಇದು ತುಮಕೂರುಜಿಲ್ಲೆಯತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೮೯೯.೯೫ ಹೆಕ್ಟೇರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೫೦೧ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೨೧೨೧ ಇವೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಪಟ್ಟಣ ತುಮಕೂರು ೧೬ ಕಿಲೋಮೀಟರ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ೧೦೮೨ ಪುರುಷ ...

ಅಡವಿಕಾಟನಹಳ್ಳಿ

ಅಡವಿಕಾಟನಹಳ್ಳಿ ತುಮಕೂರುಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೧೪೮.೦೯ ಹೆಕ್ಟೇರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ೨೦೧೧ರಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೫೫ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೧೮೭ ಇವೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಪಟ್ಟಣ ಮಧುಗಿರಿ ೧೨ ಕಿಲೋಮೀಟರ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ೮೬ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ...

ಅಮನಿಕೆರೆ

ಅಮನಿಕೆರೆ ಇದು ತುಮಕೂರುಜಿಲ್ಲೆಯಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೫೦೬.೪೨ ಹೆಕ್ಟೇರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೬ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೨೩ ಇವೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಪಟ್ಟಣ ಗುಬ್ಬಿ ೧೯ ಕಿಲೋಮೀಟರ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ೧೨ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ೧೧ ಮ ...

ಅಕ್ಕಿರಾಮಪುರ

ಅಕ್ಕಿರಾಮಪುರ ಇದು ತುಮಕೂರುಜಿಲ್ಲೆಯಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೬೦೫.೬೨ ಹೆಕ್ಟೇರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೯೮೧ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೪೩೩೯ ಇವೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಪಟ್ಟಣ ಕೊರಟಗೆರೆ ೯ ಕಿಲೋಮೀಟರ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ೨೨೨೧ ಪುರುಷರ ...

ಅಂಕಾಪುರ

ಅಂಕಾಪುರ ತುಮಕೂರುಜಿಲ್ಲೆಯಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೨೭೮.೫೯ ಹೆಕ್ಟೇರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೭೬ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೩೧೭ ಇವೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಪಟ್ಟಣ ಗುಬ್ಬಿ ೧೮ ಕಿಲೋಮೀಟರ ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ೧೬೫ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ೧೫೨ ಮಹ ...

ಬೈಥೂರು

{{#if:| ಬಿಥೂರ್ ಅಥವಾ ಬಿಥುರ್ ಕಾನ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರ್ ನಗರದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 23.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಬಲ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಥೂರ್ ಹಿಂದೂ ಯಾತ್ರಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಥೂರ್ ರಾಮ್ನ ಪುತ್ ...

ರಾಜ್ಗೀರ್‌ನ ಬೃಹತ್ ಗೋಡೆ

ರಾಜ್ಗೀರ್‌ನ ಬೃಹತ್ ಗೋಡೆ ಯು ಭಾರತದ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ೪೦ ಕಿ.ಮಿ. ಉದ್ದದ ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರವಾದ ರಾಜ್‍ಗೃಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಹೊರಗಿನ ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಲುಕೆಲಸದ ಅತ್ಯ ...

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ

ಫಲವತ್ತಾದ ಯೂಫ್ರೆಟೀಸ್-ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 4000ದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಉರುಕ್ ಮತ್ತು ಅರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಮನೆಗಳಿದ್ದುವು. ಇದೇ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 3200ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಸಂಶೋಧಕರ ಸಾಹಸದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸ ...

ಸಂಕರಕೋವಿಲ್, ತಮಿಳುನಾಡು

{{#if:| ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಂಕರಂಕೋವಿಲ್ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪುರಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ಶಂಕರಕೋವಿಲ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣರ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ನಗರದಿಂದ ೫೬ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಪ ...

ಎಟ್ಟಾಯಪುರಂ

{{#if:| ಎಟ್ಟಾಯಪುರಂ ಭಾರತದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ತಮಿಳು ಕವಿಗಳಾದ ಮಹಾಕಾವಿ ಭಾರತಿಯರ್ ಮತ್ತು ಉಮಾರು ಪುಲಾವರ್ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟ ಸಂಗೀತದ ಟ್ರಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಾಯಪುರಂನ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಂದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷಗಳ ...

ಚಳಿಗಾಲದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ೨೦೧೮

ಚಳಿಗಾಲದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 2018 ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ XXIII ಒಲಂಪಿಕ್ ವಿಂಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್,ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶೈಯೋನೈಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಯಾಂಗ್ಚಂಗ್ 2018 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಫೆಬ್ರರವರಿ 9 ರಿಂದ ನಡೆಯುವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಹು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2018 ರಂದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ...

ಗಾಡ್ವಿನ್, ಮೇರಿ

ಐರಿಷ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವಳು. ತಂದೆಯ ದುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತಾಯಿಯ ಮರಣಾನಂತರ 19ರ ತರುಣದಲ್ಲೇ ಈಕೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ತಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ದುಡಿದು ಶಾಲೆನಡೆಸುವುದು ಅಶಕ್ಯವಾದಾಗ ಬರೆವಣಿಗೆಗೆ ಕೈಹಾಕಿದಳ ...

ನಿಕೊಲಾಸ್ ವಿಂಟನ್

ಸರ್ ನಿಕೊಲಸ್ ಜೋರ್ಜ್ ವಿಂಟನ್ ಎಮ್.ಬಿ.ಇ ರವರು ಆಂಗ್ಲ ದಾನಿ. ಇವರು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ೬೬೯ ಯಹೂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜ಼ೆಛ್ಸ್ಲೋವಾಕಿಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದರು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಜ಼ೆಛ್ ಕಿಂಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನಿಗೆ ತೆರಳ ...

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ೬೬ ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ನಗರವನ್ನು ರಾಜರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಪೇಟೆಯೆಂದು, ನಂತರ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಬ್ರಹ್ಮಾವರ"ಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಫಟ್ಟಿತು.

ಮಾನವಿ

ಮಾನವಿ ಅಥವಾ ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣವು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಹುಟ್ಟೂರು. ಈ ನಗರವು ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾಮಿನಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.

ಬ್ಯಾಕಾರವಳ್ಳಿ

ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವು ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮಲೆನಾಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರ. ಈ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹಲವಾರು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಗಳನ್ನು ನ ...

ಹೃದಯವೈಶಾಲ್ಯ

ಹೃದಯವೈಶಾಲ್ಯ ವು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯದಿಂದ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವ ಸದ್ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನ್ಯಾನಿಮಿಟಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದದಿರುವುದು, ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ...

ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್

ಏಶಿಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ "ಕಿತಾಬ್ ಅಲ್ಫಅ ಲೈಲಾಹ್ ವಾ- ಲೈಲಾಹ್" ಎನ್ನುವ ಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲನ, ೧೭೦೬ ರಲ್ಲಿ "ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್" ಎಂದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿತು. ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯ, ಪರ್ಶಿಯ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಹಾಗು ಮೆಸಪೊಟೇಮಿಯ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳ ಜಾನಪದ ಸ ...

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜವಳಗೇರಾ

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜವಳಗೇರಾ ಅಥವಾ ಸಿ.ಎಸ್.ಎಫ್ ಜವಳಗೇರಾ ಆಂಗ್ಲ: Central State farm Jawalagera ಇದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಈ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ೧೯೬೦ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ ...

ಸಂಗೊಳ್ಳಿ

ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಆಗಿನ ಸಂಪಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಊರು ಇದು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಣದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಶಿವಶರಣರ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಸಂಗಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂಗವಳ್ಳ ಈಗ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವನ ತಾಯಿ ವೀರಮಾತೆ ಕೆಂಚಮ್ಮ ತಂದೆ ಭರಮಪ್ಪ ...

ಲಾಲ್ ಬಾಗಿನ ಹೂವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಲಾಲ್ ಬಾಗಿನ ಹೂವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಅಥವಾ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಸಸ್ಯ ತೋಟ, ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಲ ದಲ್ಲಿ "ಕೆಂಪು ತೋಟ" ಎಂದರ್ಥ. ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ನನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಗೌರವ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ ಹೈದರಾಲಿಗೆ ಸಲ್ಲು ತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಲಿತಯ ನಂತರ ಮೊಘಲರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಆತನ ಮಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ...

ಸಂತ ಮೈಕಲರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ಮಡಿಕೇರಿ

ಸಂತ ಮೈಕಲರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಡಿಕೇರಿ ಇದು ಮಡಿಕೇರಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲಿದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸುರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜು ೮೦+ ವರ್ಷದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತೀದೆ.ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮರು ೬೦೦+ ಆಧಿಕ ಮಂದಿ ಶಿಕ್ಷನವನ್ನ ಪಡೆಯುತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲೇಜು ಬರಿ ಶಿಕ್ಷನ ಮತ್ರವಲದೆ ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಕ್ ...

ಬಕುಲದ ಹಣ್ಣು

ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಹತ್ತಾರು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಕುಲದ ಹಣ್ಣು ಸಹ ಒಂದು.ಜನವರಿಯಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ದೊರಕುವ ಬಕುಲದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಚೆರ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಇದರ ಸಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು ಮಿಮುಸೋಪ್ಸ್ ಎಲಂಗಿ. ಭಾರತವೇ ಮೂಲ ಆದ ಬಕುಲವನ್ನು ರಂಜಲು, ...

ಉಕ್ತಲೇಖನ

ಉಕ್ತಲೇಖನ ಎಂದರೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಠ್ಯದ ಪ್ರತಿಲೇಖನ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ವಕ್ತೃಗಳಲ್ಲಿ, ಉಕ್ತಲೇಖನವನ್ನು ಭಾಷಾ ಕೌಶಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಆಂಗ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಕಾಗುಣಿತ ...

ಹರಿಜನ

ಹರಿಜನ ಎಂಬುವುದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಯವರು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ. ಅಸ್ಪøಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅವರು ಹೋರಾಡಿದರಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಆ ಪಿಡುಗಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಜನರನ್ನು ಹರಿಜನರೆಂದು ಕರೆದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹರಿಜನ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದವರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅ ...

ಸೆಟ್ ಆಟ

ಸೆಟ್ ಆಟ ಆಡಲು ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು- ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಚೀಟಿಗಳು, ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡಲು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪೆನ್ನು. ಆಟದ ವಿವರಣೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ, ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ...

ಲೇಪಾಕ್ಷಿ

ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪಟ್ಟಣ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 116 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾಕಾರದ ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ. ಇದು ೧೬ ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ೨೭ ಅಡಿ ಉದ್ದವಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ನಂದಿಯ ವಿಗ್ ...

ಓಕಿನಾವ

ಓಕಿನಾವ: ಜಪಾನಿನ ದಕ್ಷಿಣಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರ್ಯುಕ್ಯುರೆಟ್ಟೊ ದ್ವೀಪ ಸಮುದಾಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ. ಹಳೆಯ ಶಿಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಸ್ಮಸಂಚಯನದಿಂದಾಗಿ ಈ ದ್ವೀಪ ಮೈತಳೆದಿದೆ. ಇದರ ಸುತ್ತಣ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹವಳದಿಂದಾದವು. ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಹವಳದ ಅಂಚುಗಳಿವೆ. ಈ ದ್ವೀಪ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಮಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರ ...

ಜರ್ಮನ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

ಜರ್ಮನ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಶ್ವಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2001 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಇದು ಆಂಗ್ಲ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ನಂತರ ಎರಡನೆಯದು ಮತ್ತು 2.451.095 ಲೇಖನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ 2019 ಲೇಖನಗಳ ಸಂಖ್ಯ ...

ಸಂ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚರ್ಚು, ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ

ಸಂ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚರ್ಚು, ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಯು ರೋಮನ್ ಕಥೋಲಿಕ ಚರ್ಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಂಟ್ವಾಳದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿದೆ. ಚರ್ಚು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಚರ್ಚ್ ೧೯೨೬ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚರ್ಚು ರೋಮನ್ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿದೆ.

ಜಾಲ್‍ಫ್ರೇಜಿ

ಜಾಲ್‍ಫ಼್ರೇಜ಼ಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಮೇಲೋಗರ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಂಸ, ಮೀನು, ಪನೀರ್ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಘಟಕಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿರುಸಾಗಿ ಕಲಕಿ ಕರಿದು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿರುವ ಗಟ್ ...

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಭಾರತದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುವ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಭಾರತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ೨೦೧೫ - ೧೬ ರ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ೫೩೩ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲ ...

ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಮೆ ಜೀರುಂಡೆ

ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಮೆ ಜೀರುಂಡೆಯು ಕ್ರಿಸೊಮೆಲಿಡೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜೀರುಂಡೆಯ ಒಂದು ಜಾತಿ. ಇದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಚಾರಿಡೊಟೆಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಸ್ಪಂಕ್ಟೇಟಾ. ಇದನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಗ್,ಗೋಲ್ಡೆನ್ ಟಾರ್ಟೋಯಿಸ್ ಬೀಟಲ್,ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟಾಟೊ ಬೀಟಲ್ ಮತ್ತು ...

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಹಾಗು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ:- ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗಮ. ಆದರ್ಶ,ಸದಾಚಾರ,ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ದಕ್ಷತೆ, ಎಚ್ಚರ-ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೊಡನೆಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವೃತ್ತಿಪ್ರಿಯತೆ,ಪರೋಪಕಾರ ಬುದ್ಧಿ,ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ.ಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ ...

ಮಹಾಲಯ

ಮಹಾಲಯ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಯಾ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣ ಕೊಡುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಯಾ ಮಹಾಲಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತ್ರಿ ಪೊಕ್ಖೊ, ಹದಿನಾರು ಶ್ರಾದ್ಧಗಳು, ಕನಗತ, ಜಿತಿಯಾ, ಮಹಾಲಯ ಪಕ್ಷ ಮತ್ ...

ಉಪಯುಕ್ತತಾವಾದ

ಉಪಯುಕ್ತತಾವಾದ: ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಕ್ಷೇಮ ಲಭಿಸುವುದೋ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯವೇ ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ನೀತಿಸೂತ್ರ. ಪ್ರಯೋಜಕತೆಯೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ-ಎಂಬ ಈ ವಾದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ನೈತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಬಣ್ಣ ತಳೆದಿದೆ. ಯಾವುದು ಐಹಿಕ ಗುರಿ ಸಾಧಕ ...

ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆ ಚರ್ಚ್,ಪಾವೂರು

ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆ ಚರ್ಚ್,ರೋಮನ್ ಕಥೋಲಿಕ ಚರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವಿಧಿ, ಇದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವೂರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಏಕೈಕ ಕಥೋಲಿಕ ಚರ್ಚ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಟ್

ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ GATT -ಗ್ಯಾಟ್ ಇದೊಂದು ೧೯೪೮ರಲ್ಲಿ ಕಾಯ೯ಗತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು. ಜನವರಿ ೦೧,೧೯೯೫ರಂದು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆರಂಭವಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾಟ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮಾಡಿತು. ಕ್ಯೂಬಾದ ಹವಾನಾದಲ್ ...

ಅನುಭೋಗಿಯ ಹೆಚ್ಚಳ

ಅನುಭೋಗಿಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಒಟ್ಟು ತುಷ್ಟಿಗೂ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಣ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಅನುಭೋಗಿಯ ಹೆಚ್ಚಳ.

ಇಂದಬೆಟ್ಟು

ಇಂದಬೆಟ್ಟು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಾಮ. ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಇಂದಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ, ನೀರಾವರಿ, ಗುಡಿಕೈಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ ...

ಶಂಕರಲಿಂಗ ಭಗವಾನ್ ಸರಸ್ವತಿ ಪರಮಹಂಸರು

ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನು, ಸದಾಶಿವ ನು, ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವು ಅದ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಲೋಕವನುದ್ದರಿಸಲು ಬೋದಿಸುವ ಮಾರ್ಗವೆ ಗುರುಪಂಥ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗಳಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪರಂಪರೆಗಳು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ- ಚಿದಂಬರ ಪಂಥ, ರಾಮದಾಸ ಪಂಥ, ದತ್ತಪಂಥ, ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಭಗವಾ ...

ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ, ಎಮ್. ವಿ. ಕಾಮತ್, ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂತಾದವರು, ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಮುಗಿಲಿಗೇರಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ, ಆರ ...

ಇಗೊರ್ ಪ್ರೊ

ಇಗೊರ್ ಪ್ರೊ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ತಂತ್ರಾಂಶ. ಈ ತಂತ್ರಾಶವನ್ನು ಗಣಿತ ಹಾಗು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರಾಶವು ಇದರ ರೇಖನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಲೆಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆ ಅಲೆಯ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗ ...

ಭೂತಗನ್ನಡಿ

ಭೂತಗನ್ನಡಿಯು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವರ್ಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಳಸಲಾದ ಪೀನ ಮಸೂರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಸೂರವನ್ನು ಹಿಡಿಕೆಯಿರುವ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಭೂತಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ...

ಎಲ್ಸಾ (ಫ್ರೋಜನ್)

ಅರೇಂದೆಲ್ಲೆ ರಾಣಿ ಎಲ್ಸಾ, ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನವರ ೫೩ ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪಾತ್ರ. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕ್ರಿಸ್ ಬಕ್ ಮತ್ತು ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೀಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಸಾ, ಹಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಬರೆದ ಡ್ಯಾನಿಷ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯ "ದಿ ಸ್ನೋ ಕ್ವೀನ್" ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಾತ್ರ ...